Informatii actuale privind aplicarea Regulamentul de Parcare in Brasov

sursa foto: Newsbv

Datorita incertitudinii cetatenilor si intrebarilor frecvente referitor situatiei locurilor de parcare in 2014 transmit pe aceasta cale informatii actuale la aplicarea Regulamentului de Parcare in Municipiul Brasov.

In urma situaţiilor constatate pe teren, este necesară clarificarea în următoarele situaţii:

I. Tarifele pentru locurile de parcare rezidenţiale atribuite anterior datei de 01 ianuarie 2014 se menţin la acelaşi nivel ca în anul precedent, indiferent de situaţia deţinătorului locului de parcare (persoană fizică sau juridică, act de identitate şi talon la adrese diferite, proprietar sau chiriaş).

II. Persoanele care solicită atribuirea unui loc de parcare în cadrul Comisiei de Atribuire a locurilor de parcare, începând cu data de 01 ianuarie 2014, beneficiază de plata tarifului de bază cu condiţia să aibă domiciliul în Municipiul Braşov, iar autoturismele să fie înmatriculate în Municipiul Braşov, respectiv plata impozitului pe autoturism să se încaseze la bugetul local al Municipiului Braşov, şi dacă se încadrează într-una din următoarele situaţii:

Cazul 1
Persoana fizică deţine în proprietate 1 (un) imobil, unde figurează domiciliul, iar autoturismul este înmatriculat pe numele solicitantului, dar la o altă adresă.
Persoana fizică obţine loc de parcare, la adresa din actul de identitate cu condiţia ca aceasta să nu mai solicite un alt loc de parcare într-o altă zonă.

Cazul 2
Persoana fizică deţine în proprietate 1 (un) imobil unde nu are domiciliul, iar autoturismul nu este înmatriculat la adresa imobilului.
Persoana fizică obţine loc de parcare, în limita locurilor disponibile, cu condiţia să facă dovada deţinerii spaţiului de locuit (contract vanzare-cumparare, certificat moştenitor, donaţie, etc.).

Cazul 3
Persoana fizică locuieşte la o adresă cu contract de închiriere, având viză de reşedinţă şi autoturismul înmatriculat la o altă adresă.
Persoana fizică obţine loc de parcare, în limita locurilor disponibile, cu condiţia să facă dovada ocupării spaţiului de locuit.

Cazul 4
Persoana fizică are domiciliul sau utilizează un spaţiu de locuit la o adresă şi pe talonul autoturismului utilizat sunt alte date decât cele din actul de identitate:
A. autoturismul este înmatriculat pe persoană juridică: persoana fizică prezintă adeverinţa de utilizare a autoturismului în afara programului de lucru, de la persoana juridică
B. autoturismul este în leasing: persoana fizică prezintă contractul de leasing
C. autoturismul este al soţului / soţiei sau al rudelor: solicitantul prezintă acte de stare civilă (ex: certificat de căsătorie, certificat de naştere etc.) şi contract de comodat autentificat la notar, cu excepţia rudelor şi afinilor de gradul I si II (soţ / soţie, părinţi, copii, fraţi / surori şi bunici).
Persoana fizică obţine loc de parcare în limita locurilor disponibile.

Cazul 5
Persoana fizică deţine mai multe autoturisme înmatriculate în Municipiul Braşov
Poate primi loc de parcare pentru toate autoturismele în limita locurilor disponibile.

Cazul 6
Persoana fizică deţine în proprietate 2 (două) sau mai multe imobile şi 1 (un) autoturism
Poate primi loc de parcare şi pentru celălalte locuinţe, în limita locurilor disponibile.

Cazul 7
Persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societatea cu un număr redus de angajaţi – maxim 5 angajaţi (exemple: agenţie imobiliară, salon de înfrumuseţare, cabinet medic de familie, cabinet profesie liberală, birou contabilitate etc.) obţin locuri de parcare, în limita locurilor disponibile.

Situaţiile prezentate mai sus nu se aplică pentru zona centrului istoric.

III. Platformele comerciale, mall-urile, hotelurile, restaurantele, barurile, pub-urile, hipermarket-urile, spitalele private, clinicile private şi băncile intră sub incidenţa Hotărârii de Consiliu Local nr. 251/2005, republicată, privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov.

IV. Solicitările persoanelor fizice sau juridice care utilizează autoturisme neînmatriculate în Municipiul Braşov vor fi analizate de către Comisia de Atribuire a locurilor de parcare, conform actelor normative în vigoare.

mai multe detalii gasiti aici:http://www.brasovcity.ro/documente/public/regulamente/parcare/Regulament%20de%20atribuire%20a%20locurilor%20de%20parcare.pdf

Sursa: Primaria Brasov
Christian Macedonschi
Consilier Local
Secretarul Comisiei 8 (Resurse Naturale, Circulatie, Parcari)

Cele mai recente comentarii
  1. Chirciu Ionel
  2. Radu

Scrie-mi aici părerea ta