Forumul German sesizează: Primăria Brașov încalcă legea transparenței

Comunicat de presă:

Forumul German sesizează: Primăria Brașov încalcă legea transparenței

Brașov, 01 August 2016

Arnold Ungar și Cristian Macedonschi, consilieri locali brașoveni din partea FDGR, au solicitat, în ședința de joi, data 28.07.2016, Primarului George Scripcaru lămuriri cu privire la încălcarea legii transparenței << Legea Nr. 52/2003 Art. 7 aliniat 2 în care se precizează că anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile aliniatului 1, CU CEL PUȚIN 30 DE ZILE LUCRĂTOARE înaintea de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și / sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectul actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ >>.
Datorită acestei încălcări a legislației și nedorind să valideze prin votul lor această încălcare flagrantă a legii, ei (N.R. Consilierii Locali din partea FDGR) au hotărât să voteze ”împotriva” la toate punctele de pe acea ordine de zi. În speranța că atât primarul Scripcaru, cât și secretarul Paraschiv vor înțeleage semnalul de alarmă pe care aceștia l-au tras în sedința din data de 28.07.2016, astfel încât să nu se mai repete acest abuz și să fie respectată legislația în Municipiul Brașov.
Crisitian Macedonschi a mai făcut următoarea declarație: “Noi, consilierii Forumului German, vom continua să veghem asupra legalității actului administrativ din Municipiul Brașov și vom sesiza fiecare derapaj al actualului executiv instituțiilor competente. Nerespectarea legii 52, va fi sesizată Instituției Prefectului județului Brașov.”

Cu respect pentru Brasov si brasoveni,

Cristian Macedonschi

Scrie-mi aici părerea ta