Inregistrare: Sedinta de Consiliu Local Brasov 24.02.2017

Dragi brașoveni,

Împart cu dumneavoastră înregistrarea ședinței de consiliu local din data de 24 Feruarie, după cum v-am obișnuit, în spiritul transparenței administrative locale pe care o promovez în acest forum decizional.

La începutul ședinței veți putea urmări și interpelările mele legate de o bună administrare a orașului și de proiectele aferente dezvoltării locale sustenabile:

1. Datorită faptului că, domnul Miklos Gantz – City managerul municipiului Brașov – susține că nu are un telefon mobil de serviciu, fapt comfirmat de mai multe persoane și instituții, am solicitat ca acesta să primească din partea instituției un telefon mobil pe care, acesta să poată fi contactat în timpul programului de către consilierii locali sau alte instituții abilitate, pentru a-i putea fi sesizate problemele acute sau neregulie care intră în atribuțile de serviciu ale domniei sale, de pe raza municipiului Brașov.

2. A doua interpelare este legată de închirierea sălii Sporturilor către terți și organizații sportive. Am cerut o situație actuală privitor la închirierea sau darea în folosință cu titlu gratuit a acestei infrastructuri sportive Brașovene, pentru a evita pe viitor folosirea discreționară a acesteia și pentru a asigura transparența administrativă necesară.

3. Am solicitat, bugetarea lucrărilor de reparație și restaurare a clădirii denumită Corpul E din cadrul liceului Johanes Honterus, clădire aflată în patrimoniul municipalității. Din cauza faptului că această clădire este într-o stare de degradare avansată, viața elevilor și a cadrelor didactice este pusă în pericol. Pe lângă faptul că au început să cadă tencuiala cu bucăți din perete, elevii mai sunt nevoiți, din această cauză, să învețe la temperaturi neadecvate (15 grade) după cum se poate vedea în pozele atașate.


Corpul E Liceul Johannes Honterus

Corpul E Liceul Johannes Honterus

4. În cea de a patra interpelare, am solicitat bugetarea unor proiecte de dezvoltare durabilă și sustenabilă a Brașovului precum:
• Aeroportul Internațional Brașov-Gimbav în parteneriat Public-Public;
• Restaurarea Centrului Istoric al Brașovului, care reprezintă principala atracția turistică. în special clădirile care se află în patrimoniul municipalității, precum clădirea fostului Bancorex și altele;
• Realizarea studiului pentru dezvoltarea unui centru expozițional și de congrese în perimetrul fostei uzine Rulmentul, aflate în proprietatea municipalității. Acest centru fiind extrem de important pentru menținerea poziției economice de vârf a Brașovului în România. Atât poziția lui, cât și locurile de cazare existente în Brașov și în împrejurimi ar susține o astfel de dezvoltare.
Toate aceste proiecte se pot finanța din excedentul bugetar, de anul trecu, de peste 50 de miioane de euro, iar astfel am crea plus valoarea de care are nevoie Brașovul acum pentru a-și menține avantajul competițional față de alte orașe din România.

5. Ultima interpelare se referă a faptul că nu am prmit, nici până acum, răspuns la interpelarea mea făcută la ultima ședință de consiliu local din Ianuarie legată de contractele de deszăpezire încheiate de către Primăria municipiului Brașov cu furnizorii de servicii.
Acea interpelare, am făcut-o în urma nenumăratelor sesizări privind executarea defectuasă a deszăpezirii pe toată suprafața municipiului atât pe carosabil, cât mai ales pe zonele pietonale.

Interpelarea facuta de mine in sedinta din luna ianuarie

Interpelarea facuta de mine in sedinta din luna ianuarie


În continuare, puteți urmări poziția mea față de creșterea prețului la serviciului de salubrizare (Pct. 32 de pe ordinea de zi), eu fiind de părere că nu cetățenii trebuie să plătească acea taxă de mediu impusă pe cantitatea de deșeuri la rampă, ci cei care nu au făcut tot ce le stăte în putere pentru a reduce cantitatea deșeurilor la rampă prin colectare selectivă și gazeificare. Din toate aceste motive am votat împotriva aceste majorări.
De asemenea puteți urmării declarația politică a colegului meu din consiliul local, avocatul Arnold Ungar, care a amendat politizarea funcțiilor publice de către viceprmarul Costel Mihai.
Consilierii Forumului German au fost aleși să reprezinte interesele brașovenilor și ale Brașovului.

Cu respect pentru Brașov și brașoveni,
Cristian Macedonschi

Cele mai recente comentarii
  1. rita d.

Scrie-mi aici părerea ta