Ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local Brasov din 28.07.2016

Dragi brasoveni,

in spiritul transparentizarii actului administrativ la Brasov, asa cum am promis in campania electorala va transmit prin intermediul paginii mele oficiale ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local Brasov care va avea loc in data de 28.07.2016 si se va tine in sala de Consiliu Local din cadrul Primariei Brasov la ora 15:00.

Tinta mea principala este transparenta administratiei publice la Brasov.

Tinta mea principala este transparenta administratiei publice la Brasov.

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 28 iulie 2016, orele 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Toaso Imelda, ca urmare a demisiei.

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 din 23.06.2016 prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – iulie 2016.

5. Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional Unirea Braşov pentru anul şcolar 2016 – 2017.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 102/2015 privind stabilirea obiectivelor şi a bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, a instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de către Poliția Locală Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 5 (cinci) autovehicule noi.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2016.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pe semestrul I 2016.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 667/2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 2016.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

16. Informare privind Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, înregistrat sub nr. 1.0511/13.05.2016 şi un exemplar al Deciziei nr.n 5/66/07.06.2016, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia nr. 5/13.01.2016, emisă de directorul Camerei de Conturi Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 105/2015 prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire anexe: toaletă publică, vestiar muncitori, magazie pentru furaje şi pivniţă, atelier mecanic, tâmplărie”.

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov a drumului forestier Crucur.

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov a Pepinierei Silvice Noua.

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov a drumurilor forestiere reabilitate în cadrul proiectului “Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi reabilitare de drumuri forestiere existente”.

22. Proiect de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosinţă silvică a suprafeţei de 7,7177 ha, care face obiectul Ordinului nr. 3429/2012, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei parte ce revine instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Braşov, în urma închirierii spaţiilor date în administrare.

24. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea la Braşov, în perioada 05 – 26 octombrie 2016 a Festivalului International de Operă, Operetă şi Balet – editia a XIV-a.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3704/25.04.2013 pentru proiectul “Dezvoltare zona economică Braşov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri”- COD SMIS 40003 şi aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3028/06.04.2012 pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – Amenajare spaţii agrement şi divertisment” – COD SMIS 37677 şi aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3559/17.12.2012 pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public” – COD SMIS 39604 şi aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţii apă-canal Şcoala Generală nr. 2”.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare sistem de încălzire Grădiniţa nr. 23”.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare sistem de încălzire Grădiniţa nr. 9”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico -economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare instalaţii apă-canal Grădiniţa nr. 26.”

32. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea de 1 % din valoarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov/Regiunea Centru în perioada 2014 – 2020”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Modificare P.U.Z. – Construire centru comercial şi hotel, B-dul 15 Noiembrie nr. 78, Braşov”, aprobat cu H.C.L. nr. 338/2013 prin reconsiderarea funcţiunilor: Centru comercial (Shopping Mall) şi clădiri înalte pentru birouri.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire casă şi împrejmuire, str. Nicovalei f.n., Braşov”.

35. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de emitere a avizului de oportunitate.

36. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primariei Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Avizare Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 713/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Roşca Tiberius.

39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 756/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Soci Franţ şi Soci Florica.

40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 887/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Barbu Corneliu.

41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 568/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ştefăniţă Monica Ramona.

42. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 488/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Popovici I. Ioan.

43. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1202/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Urban Invest S.R.L.

44. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 449/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Marcu Flavius şi Marcu Oana.

45. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 665/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Braşoveanu Maria.

46. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 332/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Ringhiopol S.R.L.

47. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 834/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Oltean Ştefan, Oltean Viorica, Calu Dorel şi Calu Mariana.

48. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1008/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Dynamic Buildinvest S.R.L.

49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2271/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Isaran S.R.L.

50. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1009/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Popa Mircea Marin, Budac Cornel şi Budac Carmen Oana.

51. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 755/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Trepte S.R.L.

52. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 391/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Mocanu Neculai şi Mocanu Viorica.

53. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1578/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Marin Florin Vasile, Marin Georgiana Claudia.

54. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2051/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Munteanu Gheorghe şi Macavei Livia.

55. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2270/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Isalux S.R.L.

56. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie nr. 2294/23.06.2016 a S.C. ICCO Facility Management S.R.L.

57. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a S.C. Bressan S.R.L.

58. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 143643 Braşov, nr. cad. 143643.

59. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 126, ap. 1, solicitat de Antonesi Ovidiu Vasile şi Antonesi Cerasela.

60. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinute de Todor Ovidiu şi soţia Todor Gabriela Lucia.

61. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, et. I, ap. 11, deţinut de Ciumbargi Osman Dennis şi soţia Ciumbargi Simona Maria.

62. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 202, ap. 6, deţinut de Lup Monica.

63. Proiect de hotarâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 51, ap. 2, solicitat de Mirea Luminiţa.

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 – 2017.

65. Proiect de hotărâre privind calendarul evenimentelor ce se vor desfăşura în Piaţa Sfatului în perioada august – decembrie 2016.

66. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 732/2015 prin care s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri destinate comerţului stradal din zona istorică a Municipiului Braşov.

67. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont a bunurilor aferente activităţii de salvamont.

68. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a imobilului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 10, bl. 43, sc. D, ap. 4.

69. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, bl. 2.

70. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 131/1996, prin care s-a aprobat ocuparea unor terenuri aparţinând domeniului public ca urmare a amplasării unor chioşcuri de difuzare a presei de către Asociaţia Braşov Decembrie 1989 reprezentată de S.C. Revolut S.R.L.

71. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie.

72. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

73. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de vânzare a cabinetelor medicale şi a comisiei de contestaţii referitoare la vânzarea cabinetelor medicale.

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de selecţie a reprezentanţilor Municipiului Braşov în Consiliului de administraţie a S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov.

76. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea generală a Asociaţiei „Sport Club Corona 2010 Braşov”.

77. Proiect de hotărâre privind dezlipirea pe unităţi individuale a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 208.

78. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1.

79. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, Poiana Braşov (bloc Montana).

80. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 70.

81. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 48.

82. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 49.

83. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş nr. 1.

84. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. General Mociulschi nr. 1.

85. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Carierei nr. 154.

86. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M.

87. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n.

88. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în proprietatea municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Codrii Cosminului f.n.

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi S.C. IMMO LODGIA S.R.L.

90. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.-urilor nr. 241 – 244/2016 privind vânzarea directă a terenului aferent unor spaţii comerciale, către ATCOM Braşov SCM.

91. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 159/2016 privind acordarea dreptului de administrare în favoarea Judeţului Braşov asupra unui imobil situat în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 11.

92. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat în Comuna Apaţa.

93. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al ICRAL Braşov asupra unui imobil situat în Municipiul Codea.

94. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 98/2016, prin care s-a aprobat preluarea bunurilor aferente activităţii de Salvamont de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

95. Proiect de hotărâre privind solicitarea S.C. Duplex 91 S.R.L. de acordare a unui drept de superficie.

Daca aveti nelamuriri sau doriti documentele care stau la baza acestori propuneri de hotarari va rog sa ma contactati prin intermediul paginii de internet sau pe mail sekretariat@cristianmacedonschi.ro

Tin sa informez toti brasovenii ca sedintele de Consiliu Local sunt publice si pot participa doritorii fara o inscriere prealabila.

Oricum eu am promis in campanie sa filmez si apoi sa fac inregistrarea sedintei publica. In acest scop am creat un canal Youtube pe care l-am denumit Sedinte Consiliu Local Brasov unde puteti urmarii toate sedintele de Consiliu Local de la Brasov. Primele doua au fost deja incarcate pe canal iar cea din 28.07.2016 va fi probabil incarcata in decursul zilei de 29.07.2016.

Din respect pentru Brasov si brasoveni,

Cristian Macedonschi
Consilier Local din partea Forumului German Brasov

Scrie-mi aici părerea ta